Bezmaksas konsultācija

Bezmaksas konsultācija

Mājas lapas efektivitātes analīze (bezmaksas)

Mēs uzskatam, ka jebkura web lapa ir biznesa instruments. Un mājas lapas izstrāde ir jāizvērtē tieši no šīs pozīcijas. Tieši tāpat kā jebkuram citam biznesa instrumentam, arī Jūsu mājas lapai ir jānes ienākums. Turklāt, nav nekādas nozīmes kāda ir Jūsu kompānijas darbības nozare.

Pieredze rāda, ka kvalitatīvi veidota un pienācīgi optimizēta mājas lapa spēj vairākas reizes palielināt kompānijas ienākumu, kā arī atpazīstamību.

Jums ir izveidota mājas lapa internetā, taču apmeklējuma statistika rāda, ka apmeklētāju skaits ir neliels vai arī tie uzturas Jūsu mājas lapā tikai īsu brīdi. Tajā pašā laikā Jūsu konkurenta mājas lapas apmeklējums ir vairākas reizes lielāks un attiecīgi arī ienākums.

Pateicoties mūsu speciālistu bezmaksas konsultācijai, Jums būs iespēja noskaidrot savas mājas lapas stiprās un vājās puses, kā arī saņemt ieteikumus, kādus pasākumus veikt, lai Jūsu mājas lapa kļūtu par biznesa instrumentu, kas nes Jūsu uzņēmumam peļņu.