Grafiskais dizains

Grafiskais dizains

Dizains var nozīmēt ļoti dažādas lietas. Jēdziena “dizains” izpratne ir daudz plašāka, nekā tikai izveidot skaistu noformējumu un spēlēties ar burtu veidiem. Pazīstamajā tiešsaistes enciklopēdijā ir rakstīts, ka “dizains – no angļu ‘design’ – plānot, projektēt, skicēt, bet ‘projekts’ – plāns, uzmetums”.
Tāpēc ir viegli saprast, kāpēc web dizains sevī ietver vairākus iepriekšējus posmus:
mājas lapas dizaina (saites) pamatkoncepcijas noteikšana;
nepieciešamo tehnisko un strukturālo risinājumu atlase; 
maketa izveidošana.

Kas ir mājas lapas dizains kompānijā EFFIS?

Mēs jums piedāvājam izveidot gan unikālu dizainu, gan arī dizainu, kas balstīts uz konkrētu pamatšablonu. Kāda starp tiem ir atšķirība?

 Unikāls mājas lapu dizains tiek veidots pilnīgi no jauna, no “baltas lapas”, tas sevī ietver sagatavošanos, kas tika minēta iepriekš. Šādā gadījumā dizaineriem ir neierobežota radošo un tehnisko risinājumu izvēle, lai jūsu mājas lapu izceltu uz kopējā fona. 
Radot unikālu mājas lapu dizainu, jūsu izvēlei tiek piedāvātas trīs dažādas koncepcijas. Kad jūs izvēlēsieties piemērotāko variantu galvenajai lapai, mēs izveidosim pārējo lapu veidus (daudzums ir atkarīgs no projekta sarežģītības). 

 Dizainā, kas balstīts uz pamatšablonu, tiek izmantots jau gatavs risinājums. Šāds dizains ir piemērots tad, ja jūsu lapai nav nepieciešamas specifiskas funkcijas vai arī jums galvenais ir sniegt informāciju. 
 Mēs izvēlei atlasām arī vairākus šablonus, kas atbilst jūsu mājas lapas specifikācijai. Ja nepieciešams, mēs šablonos veicam nelielas izmaiņas (piemēram, krāsas maiņa, lai dizains labāk piestāvētu uzņēmuma stilam).